Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

22/05 14.00 - 18.00
Pre-conference Masterclass
OTEAcademy23/05: Conference: Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Χώρος διεξαγωγής

Conference Masterclass

Maroussi Plaza

ΟΤΕΑcademy
Αίθουσα LAB E236

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού

T.K. 151 25 Μαρούσι

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 6179429 & 210 6196351

Email: info@marousiplaza.gr

Πρόσβαση στο χώρο

Πέλικα & Σπάρτης 1α & Γρανικού

T.K. 151 22 Μαρούσι

Τηλ: +30 210 6114437

Fax: +30 210 6114420

Πρόσβαση στο χώρο